Temos:
Žanras: /
Trukmė:
Amžius:
Užduotys:
Lietuvybė:

2015 VASARIS

Chemin Neuf
Net For God

  • Kaip aš šiandien išgyvenu savo darbą? Ar sugebu sustoti, išgyventi «septintąją dieną», skirti laiko Dievui ir savo artimiesiems?
  • Pasidalinti vienu iš biblinių tekstų, panaudotų filme: Pr 1,1 – 2,4a;

Iš 16; Iš 20, 1-17; Lk 6, 6-11 arba kita ištrauka, kur kalbama apie Jėzų ir šabą.

  • «Sandoros malda» (ačiū, atsiprašau, prašau): kokiu būdu aš išgyvenu santykį su Kūrinija, darbu, poilsiu?

Viešpatie, dėkojame tau, nes tu padarei mus savo Kūrybos pasaulyje dalininkais mūsų darbo dėka. Tu pažįsti mūsų skubrų gyvenimą, mūsų sunkumus tvarkantis su laiku. Išmokyk mus valdyti savo darbus, stabtelint ir skanaujant Kūrinijos gėrį bei vis labiau gręžiantis į Tave ir į tuos, kurie šalia.

„Nes kas įeina į atilsį, ilsisi po darbų, panašiai kaip Dievas ilsėjosi po savųjų. Tad stenkimės įžengti į aną atilsį.“

Hebrajams 4, 10-11

Mūsų visuomenė visame pasaulyje šiandien patiria vis stipresnį ir stipresnį spaudimą, paremtą ekonominiais rezultatais, o darbas užima didžiausią mūsų laiko dalį. Daugelyje šalių dirbti sekmadienį yra norma, o kitose – vyriausybė nori to pasiekti.

Dalintis: