#41 Kodėl norint patirti Šventosios Dvasios krikštą būtina atgaila?

Br. Gediminas Numgaudis OFM kelia klausimą, kas mums trukdo atsiverti Šventajai Dvasiai? Atgailos trūkumas yra viena pagrindinių priežasčių. Dievas kviečia…

Continue Reading #41 Kodėl norint patirti Šventosios Dvasios krikštą būtina atgaila?

#39 Apie vienybę ir konkurenciją Bažnyčioje – ar esame pagirdyti viena Dvasia?

Br. Gediminas Numgaudis OFM pasakoja, kad ir apaštalo Pauliaus laikais tarp krikščionių būdavo susiskaldymų, kai žmonės labiau susikoncentruodavo į kitus…

Continue Reading #39 Apie vienybę ir konkurenciją Bažnyčioje – ar esame pagirdyti viena Dvasia?