Elena Spirgevičiūtė. Laisvas apsisprendimas nevergauti užpuoliko aistroms, bet mirti už Kristų ir šeimą

1944 m. sausio 12 d. Kauno laikraštyje „Ateitis“ buvo išspausdintas nekrologas: „Jų tragiška mirtis ir jos aplinkybės ilgai bus pavyzdžiu…

Atverti įrašą Elena Spirgevičiūtė. Laisvas apsisprendimas nevergauti užpuoliko aistroms, bet mirti už Kristų ir šeimą

Juozas Zdebskis. Krikščioniškos tiesos ir meilės jausmą brandinusį kunigą vienu metu persekiojo net 115 agentų

Tikintiesiems, bičiuliams ir kunigams jis – bažnyčios riteris, sovietinei valdžiai ir KGB saugumui – akiplėša. Būtent toks pseudonimas KGB operatyvinio…

Atverti įrašą Juozas Zdebskis. Krikščioniškos tiesos ir meilės jausmą brandinusį kunigą vienu metu persekiojo net 115 agentų

Mečislovas Reinys. Arkivyskupas išliko orus ir tvirtas brutalių situacijų akivaizdoje

Arkivyskupo Mečislovo Reinio likimas totalitarizmo sąlygomis panašus į kitų Dievo tarnų. Skaitant jo tardymo protokolus bylos tyrėjui, istorijos prof. Arūnui…

Atverti įrašą Mečislovas Reinys. Arkivyskupas išliko orus ir tvirtas brutalių situacijų akivaizdoje

Pranciškus Ramanauskas. Prisikėlimo liudytojai. Kankinystės keliu vyskupą vedė pasitikėjimas Dievu

Telšių katedros kriptoje, šalia Dievo tarno, kankinio vyskupo Vincento Borisevičiaus guli kito kankinio vyskupo Pranciškaus Ramanausko palaikai. Šie du karstai…

Atverti įrašą Pranciškus Ramanauskas. Prisikėlimo liudytojai. Kankinystės keliu vyskupą vedė pasitikėjimas Dievu

Vladas Mironas. Dievo kankinys. Galėjo emigruoti, bet pasirinko Tėvynę

Šį sekmadienį, vasario 16-ąją, Lietuvos Nepriklausomybės dieną, LRT PLIUS laidoje „Prisikėlimo liudytojai“ istorijos mokslų daktarės Vilmos Bukaitės pasakojimas apie Lietuvos…

Atverti įrašą Vladas Mironas. Dievo kankinys. Galėjo emigruoti, bet pasirinko Tėvynę