Alfonsas Lipniūnas. Štuthofo pragare Dievo kibirkštį atradęs kunigas

Pasakojimas apie Alfonsą Lipniūną – lietuvių katalikų kunigą, pamokslininką, Štuthofo kalinį. 1943 m. kovo 17 d. buvo areštuotas ir su…

Continue Reading Alfonsas Lipniūnas. Štuthofo pragare Dievo kibirkštį atradęs kunigas

Elena Spirgevičiūtė. Laisvas apsisprendimas nevergauti užpuoliko aistroms, bet mirti už Kristų ir šeimą

1944 m. sausio 12 d. Kauno laikraštyje „Ateitis“ buvo išspausdintas nekrologas: „Jų tragiška mirtis ir jos aplinkybės ilgai bus pavyzdžiu…

Continue Reading Elena Spirgevičiūtė. Laisvas apsisprendimas nevergauti užpuoliko aistroms, bet mirti už Kristų ir šeimą

Fabijonas Kemėšis. Suimtas nesibaigus mišioms

Dievo tarnas Fabijonas Kemėšis Lietuvos katalikų istorijoje paliko ryškų tikėjimo liudijimą, žmogiškumo ir Dievo artumo pavyzdį. Kunigui, Kauno garbės kapitulos…

Continue Reading Fabijonas Kemėšis. Suimtas nesibaigus mišioms

Juozas Zdebskis. Krikščioniškos tiesos ir meilės jausmą brandinusį kunigą vienu metu persekiojo net 115 agentų

Tikintiesiems, bičiuliams ir kunigams jis – bažnyčios riteris, sovietinei valdžiai ir KGB saugumui – akiplėša. Būtent toks pseudonimas KGB operatyvinio…

Continue Reading Juozas Zdebskis. Krikščioniškos tiesos ir meilės jausmą brandinusį kunigą vienu metu persekiojo net 115 agentų

Mečislovas Reinys. Arkivyskupas išliko orus ir tvirtas brutalių situacijų akivaizdoje

Arkivyskupo Mečislovo Reinio likimas totalitarizmo sąlygomis panašus į kitų Dievo tarnų. Skaitant jo tardymo protokolus bylos tyrėjui, istorijos prof. Arūnui…

Continue Reading Mečislovas Reinys. Arkivyskupas išliko orus ir tvirtas brutalių situacijų akivaizdoje

Pranciškus Ramanauskas. Prisikėlimo liudytojai. Kankinystės keliu vyskupą vedė pasitikėjimas Dievu

Telšių katedros kriptoje, šalia Dievo tarno, kankinio vyskupo Vincento Borisevičiaus guli kito kankinio vyskupo Pranciškaus Ramanausko palaikai. Šie du karstai…

Continue Reading Pranciškus Ramanauskas. Prisikėlimo liudytojai. Kankinystės keliu vyskupą vedė pasitikėjimas Dievu

Vincentas Borisevičius. Prasidėjus karui gelbėjo visus, kam grėsė pavojus

„Prisikėlimo liudytojai“ laidoje – pasakojimas apie vyskupą Vincentą Borisevičių. V. Borisevičius gimė 1887 metais, 1909 metais jis baigė Seinų kunigų…

Continue Reading Vincentas Borisevičius. Prasidėjus karui gelbėjo visus, kam grėsė pavojus

Vladas Mironas. Dievo kankinys. Galėjo emigruoti, bet pasirinko Tėvynę

Šį sekmadienį, vasario 16-ąją, Lietuvos Nepriklausomybės dieną, LRT PLIUS laidoje „Prisikėlimo liudytojai“ istorijos mokslų daktarės Vilmos Bukaitės pasakojimas apie Lietuvos…

Continue Reading Vladas Mironas. Dievo kankinys. Galėjo emigruoti, bet pasirinko Tėvynę