2016 m.

Jei tikiu, kad Dievas yra, ar dar reikės tikėti ir velnio egzistavimu? Visa Biblija, visa Bažnyčios istorija ir Tradicija, o kartu visa žmonijos istorija liudija, kad šėtonas ir demonai egzistuoja.

Tai ištrauka iš Alfa filmų serijos. Daugiau informacijos apie Alfa kursus rasite svetainėje: https://www.alfakursai.lt

Dalintis: