Kunigo Gedimino liudijimas apie netyčia pamatytą pornografinį vaizdą ir dvasinę kovą už skaistumą.

Neturime bijoti ar niekinti nuogo kūno, bet dėkoti Dievui už tą grožį, kurį Jis sukūrė, ir melstis už tuos žmonės, kurie yra išnaudojami pornografijos versle.

“Nesvajok apie mergelę, kad netektų mokėti jai už žalą. 6 Neatiduok širdies kekšėms, kad neprarastumei savo paveldo. 7 Nesidairyk miesto gatvėse ir neklaidžiok po jo tuščius užkampius.8 Gręžk akis nuo patrauklios moters; nespoksok į grožį, kuris tau nepriklauso. Dėl moters grožio daugelis pametė galvą, nes jis uždega aistrą tartum ugnį.” Sir 9,5-8

Dalintis: