2018 KOVAS

Chemin Neuf
Net For God

– Ką aš šiame filme atradau arba pagilinau ?

– Kokiose mano asmeniniame, šeimos gyvenime srityse man trūksta laisvės, ir kur turėčiau būti « atrištas » ? Ar esu pasiruošęs (-usi) šiose srityse paimti valdžią Kristaus vardu ?

Viešpatie Jėzau, tu atėjai mus išgelbėti ir jau nugalėjai blogį, atverk mūsų akis, kad matytumėm visus mus rišančius dalykus, ir ateik mūsų išlaisvinti. Leisk mums suvokti, kad turime valdžią bet kokiai piktajai dvasiai, – tą valdžią mums suteikei per Krikštą, – vesk Bažnyčias savo Šventąja Dvasia, kad vykdytumėm šią išlaisvinimo tarnystę, kuri šiandien skubiai reikalinga daugeliui žmonių visame pasaulyje.

Dėkokime Tėvui, kuris padarė mus tinkamus paveldėti šventųjų dalį šviesoje, kuris išlaisvino mus iš tamsybių valdžios ir perkėlė į savo mylimojo Sūnaus karalystę. Jame mes turime atpirkimą Jo krauju ir nuodėmių atleidimą.

(Kol 1, 12-14)

Pyktis, uždaras elgesys, pasitikėjimo trūkumas…savo kasdienybėje nuolat patiriame, jog mums trūksta laisvės. Jaučiamės, lyg įsprausti į kampą dėl kokio nors požiūrio arba vidinės minties, kuri mus pranoksta ir ima viršų. Visos šios situacijos gali būti ženklas, kad realiai mes nesugebame pasinaudoti laisve, kurią mums suteikė Jėzus ir tai yra ženklas, jog mums reikia išlaisvinimo.

Dalintis: