2019 m.

Kodėl Jėzus Nazarietis buvo nukryžiuotas?
Nes apie save kalbėjo dalykus, papiktinusius jo kankintojus. Jis tvirtino… esąs vienas ir vienintelis Dievo Sūnus.

Kodėl kas nors turėtų rimtai priimti šį tvirtinimą?

Tai priklauso nuo keleto dalykų…
Jeigu Jėzus iš tiesų prisikėlė iš numirusių, tuomet šis tvirtinimas, kad Jis yra vienintelis Dievo Sūnus, įgauna svorį. Kita vertus, jeigu prisikėlimas iš tikrųjų niekada neįvyko, tuomet Jėzų galima laikyti tiesiog viena iš daugelio įdomių, bet tragiškų istorijos figūrų.

Ar Jėzus prisikėlė iš numirusių?

Nagrinėdami šį klausimą, turėtume pirmiau atsakyti į kitus du:
Kokie yra istoriniai faktai, reikalaujantys paaiškinimo?
Kuris paaiškinimas geriausiai atitinka šiuos faktus?

Mums reikia paaiškinti tris istorinius faktus:
1) tuščio Jėzaus kapo atradimas…
2) Gyvo Jėzaus pasirodymai po mirties…
3) Mokinių įsitikinimas, kad… Jėzus prisikėlė.

Panagrinėkime kiekvieną iš jų…

Daugiau informacijos anglų kalba: https://www.reasonablefaith.org/did-jesus-rise-from-the-dead

Dalintis: