2012 KOVAS

Chemin Neuf
Net For God

Dievo darbų vaisingumas Alfa kursų dėka gali tapti mums įkvėpimo šaltiniu skelbti Evangeliją aplink mus. Taigi mes jus kviečiame pasidalinti šiuo klausimu:

  • Kaip aš šiandien savo gyvenime skelbiu Kristaus Evangeliją?

Savo pasidalinimą galite pabaigti melsdamiesi, jog Viešpats jums atsiųstų vietų ir žmonių, kurie per jus galėtų pažinti Kristų.

Melskimės už tuos, kurie šiuo metu visame pasaulyje lanko Alfa kursus;

ir už visus žmones mūsų miestuose, kurie dar nepažįsta Kristaus.

Kad jie galėtų išgyventi Sekminių patirtį.

„Štai aš stoviu prie durų ir beldžiu: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi.“

Apreiškimo knygos 3, 20

Šiandien Net for God komanda jus nukelia į anglikonų Holy Trinity Brompton bažnyčią Londone, Suvienytos Karalystės bendruomenę, tam, kad atrastume Dievo nuveiktų darbų grožį Alfa kursų metu.

Dalintis: