Devintasis filmukas iš serijos apie tikėjimą ir evoliuciją.
Jame pasakojama, jog Bibliją reikia skaityti kartu su Gamtos knyga, kuri taip pat kyla iš Dievo ir kalba apie Jį. Evoliucijos teorija iškelia būtinybę naujai paaiškinti gimtosios nuodėmės, Adomo ir Ievos bei kitus klausimus. Visgi ji neprieštarauja nei pagrindinėms krikščionių tiesoms, nei iš Šventojo Rašto pažįstamam Dievo veikimo būdui. Priešingai, evoliucijos suvokimas padeda geriau pažinti Dievą Kūrėją ir Jo planą žmonijai.
2015 m.
BioLogos Foundation
Filmas anglų kalba

Dalintis: