Simono Bendžiaus, bernardinai.lt religijos temų redaktoriaus, ir Lauryno Jacevičiaus (apologetika.lt) pokalbis apie tai, kodėl krikščionys tiki į vieną Dievą. Bet – esantį trijuose Asmenyse. Jis buvo skirtas tinklalaidei „Tai, ko neišgirdai per pamokslą,“ kuri buvo transliuota ir per XFM radiją.

Aprašymas iš bernardinai.lt: Kaip suprasti šią, atrodo, visiškai nelogišką dogmą? Kaip krikščionims šovė į galvą mintis, kad Dieve „telpa“ daugiau negu vienas Asmuo? Ką apie Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios dieviškumą kalba Šventasis Raštas?

Šiais klausimais domisi Laurynas Jacevičius – krikščionis evangelikas, iniciatyvos Apologetika.lt įkūrėjas. Viena iš tinklalaidės pašnekovo misijų – parodyti, jog krikščioniškasis tikėjimas gali būti pagrįstas intelektualiai, aiškiai bei logiškai. Ir tą įmanoma padaryti net ir kalbant apie tokį galvą sprogdinantį dalyką kaip Švenčiausioji Trejybė.

„Trejybės „mechanizmo“ mes negalime perprasti, tačiau įmanoma įrodyti, kad šis tikėjimas pats sau neprieštarauja. Nenuneikime dovanos, kurią Dievas mums yra davęs – protavimo, nors ir riboto. Kodėl apie Trejybę reikia bandyti aiškintis? Nes mes, krikščionys, kalbėdami šia tema, neretai pasiduodame erezijoms“, – sako L. Jacevičius.

Dalintis: