Labai prašome naudoti šiuos video tik rengiant Sutvirtinimo sakramentui arba tik dirbant žmonėmis, kurie jau priėmę Sutvirtinimo sakramentą. 
Kviečiame perskaityti Metodo aprašymą
Numeracija – pagal Kauno arkivyskupijos programą:
“Jaunuolių rengimas Sutvirtinimo sakramentui”
2017 m.
Kauno arkivyskupijos katechetikos centras

1. KLAUSIMĖLIS:


2. LIUDIJIMAS:

Dalintis: