1991 m.

Tai filmas apie Mergelės Marijos apsireiškimus Fatimoje, Beauraing, Banneux, Garabandalyje, Zeitune, Akitoje, Betanijoje, Medjugorėje, Kibeho, Nauju ir Hrušive.

Visuose juose girdimas Dievo Motinos susirūpinimas dėl pasaulio netikėjimo Dievu ir gausių nuodėmių, perspėjimas dėl gresiančių didelių pavojų ir raginimas melstis bei atsiversti. Marija nepasako nieko naujo, ko nebūtų Evangelijoje, tačiau jos apsireiškimai yra ženklas ir paraginimas netikintiesiems bei apsileidusiems krikščionims, rodantis į Jėzų Kristų, tikrą Dievą ir pasaulio Išgelbėtoją.

Dalis šių apsireiškimų jau Bažnyčios pripažinti autentiškais ir antgamtiniais (Fatimoje, Beauraing, Banneux, Zeitune, Akitoje, Betanijoje ir Kibeho), dėl kitų vietos vyskupai pareiškė neigiamą sprendimą (Garabandalyje ir Naju).

Dėl apsireiškimų Medjugorėje Bažnyčia dar nėra priėmusi galutinio sprendimo, tačiau nuo 2019 m. gegužės mėn. popiežius Pranciškus leido vyskupijoms organizuoti piligrimines keliones į šią vietą.

Taip pat ir dėl apsireiškimų Hrušive autentiškumo Bažnyčia nepareiškė oficialaus sprendimo.

Dalintis: