2019 BIRŽELIS

Chemin Neuf
Net For God

  • Ar esu išgirdęs Dievo kvietimą ir kaip tai mane paveikė? Ar patyriau vidinį pokytį sutikdamas su Viešpaties valia ?
  • Kultūrai, iš kurios Popiežius Pranciškus yra kilęs, ženklai ir simboliai yra ypatingai svarbūs. Ar pastaruoju metu mano gyvenime buvo koks nors ženklas, o galbūt išgirdau kažką, kas mane paskatino augti dvasiškai, sustiprino mano tikėjimą?
  • Ar pažiūrėjus šį filmą man kyla noras palikti komforto zoną ir vykdyti tarnystę, kaip tai pasakojama filme?

Viešpatie, išmokyk mus nuolatos paklusti Tavo Dvasiai, kad per ją galėtume pažinti visus mūsų Bažnyčios brolius ir paliudyti tavo suteikiamą džiaugsmą.

„Labai anksti, dar neprašvitus, Jėzus atsikėlęs nuėjo į negyvenamą vietą ir tenai meldėsi. Simonas ir jo draugai nusekė iš paskos ir suradę jį pasakė: „visi tavęs ieško“. Jis atsakė: „Eikime kitur, į gretimus miestelius, kad ir ten skelbčiau žodį, nes tam esu atėjęs“.“

Mk 1, 35 – 38

Norėdami geriau pažinti ir suprasti visas pirmojo iš Lotynų Amerikos kilusio Popiežiaus intencijas, turėtume nuvykti ten, kur prasidėjo jo istorija – į Argentiną, nes būtent šioje šalyje Jorge Mario Bergoglio gimė ir užaugo. Jo dvasinei tapatybei žymią įtaką padarė populiarioji kultūra ir įsikūnijimo pojūtis. Jis pajuto galingą gailestingumo dvasią, kad yra išgirstas ir Dievo pakviestas.

Dalintis: