2015 m.

Šiame video tyrinėjame senųjų įstatymų svarbą Senajame Testamente. Kodėl jie yra Biblijoje ir ką jie reiškia Jėzaus sekėjams? Peržvelgsime, kaip jie išpildė strateginį tikslą svarbiu biblinės istorijos metu, vesdami link Jėzaus. Jis įvykdė Įstatymą ir apibendrino jį kvietimu mylėti Dievą ir mylėti artimą kaip save patį.

Dalintis: