Biblijos siužete mums mums pristatomas būtybių pripildytas dvasinis pasaulis. Jos maištauja prieš savo Kūrėją lygiai taip pat, kaip ir žmonės. Dėl įvairių labai įdomių priežasčių, šiuolaikinės mūsų šių dvasinių maištininkų sampratos yra paremtos itin rimtais nesusipratimais, interpretuojant Bibliją. Grįžkime prie Pradžios knygos ir pradėkime iš naujo mokytis apie dvasines blogio jėgas Biblijos pasakojime.

Dalintis: