Ką Katalikų Bažnyčia moko apie evoliuciją? Ši katechezė buvo sukurta Pirmajai Komunijai besiruošiančių vaikų tėvams.
2008 m.
Povilas Narijauskas

Dalintis: