2017 m.

  1. Kas buvo rašoma rašteliuose?
  2. Kodėl veikėjas nekreipė dėmesio į jam paliktas žinutes?
  3. Kokiais būdais Dievas gali šiuos dalykus sakyti mums?
  4. Ar sunku patikėti žinutėmis? Kodėl?

Kiekvieną dieną Dievas kalba su mumis daugybe būdų. Ar pastebime tai?

Dalintis: