2020 m. rugsėjis

LRT Plius

Laida “Literatūros pėdsekys”

Tremtyje, toli nuo Lietuvos, kankinystės kelią ėję ne tik Lietuvos šviesuoliai, iškiliausi valstybės kūrėjai, bet ir paprasti žmonės, be kaltės pūdomi sovietiniuose lageriuose, tvirtybės ieškojo Dievo žodyje ir krikščioniškoje maldoje. Būtent ten ryškia Dievo šviesa pasklido ir garsusis teologinės literatūros leidinys maldų rinkinėlis „Marija, gelbėk mus“.

„Mes šiandien suvokiame mirtį kaip labai stipriai paveikiančią, kaip labai kūnišką. Maldų rinkinėlio tekstuose – tikėjimo viltis, o ne mirties tragizmas. Gal todėl pribloškia maldos autorės savos patirties liudijimas egzistencinėje ribinėje situacijoje, kuri išauga į dvasinę patirtį. Adelės Dirsytės maldos ypatingos dar ir tuo, kad mes nerasime teodicėjinio skundo, mes nerasime jokio priekaišto, o tik visiškas kliovimasis Dievo valia,“ – šį sekmadienį 10.30 val. laidoje „Literatūros pėdsekys“ kalbės lietuvių literatūros mokytoja Gabrielė Kutelytė-Savickienė apie teologinės literatūros simboliu tapusią nedidelę maldų knygelę, kurios įkvėpimo šaltinio versmė mokytojos Adelės Dirsytės asmenyje kilo iš tremtinių kančios, iš nežmoniškų patirčių, iš brutalaus likimus laužančio komunistinio režimo gulagų. Būtent ten, kur buvo paminta kalinčių žmonių teisė ir laisvė, žiauriomis nuožmiomis sąlygomis neįtikėtinai skleidėsi tų žmonių viltingas tikėjimas, kurį galima patirti, pajausti jų maldose, laiškuose, tremties kūryboje.

„Šiandien labiausiai mane prakalbinanti malda yra „Gailestingajam Jėzui“, kur prašoma: „Jėzau, pagailėk manęs, būk gailestingas man ir pagailėk mano tautos.“ Iš tikrųjų, tą maldą skaitydamas prisimenu ne tik tuos žmones, kurie anuo metu kentė išbandymus, bet ir tuos, kurie šiuo metu kenčia kiek kitaip – nuo sekuliarizmo, nuo dvasinės beraštystės. Būtent šitoj maldoj jaučiu troškimą, kad broliai, seserys būtume viena, kad Jėzus sujungtų į vienybę ir būtų gailestingas tiems mūsų žmogiškiems ir netobuliems žvilgsniams,“ – sako kitas laidos pašnekovas Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės beatifikacijos bylos vicepostulatorius, teologijos licenciatas, kunigas Nerijus Pipiras.

Dalintis: