2019 VASARIS

Chemin Neuf
Net For God

  • Filme paliečiama daug iššūkių, tokių kaip bendravimas, laikas drauge, atleidimas, lytiškumas… Kurį iš jų esu kviečiamas šiandien prikelti savo santykiuose?
  • Su meile atliktas veiksmas yra „mistinis veiksmas“, kuris mus jungia su Dievu. Papasakokite patirtą arba atliktą meilės veiksmo pavyzdį iš savo kasdieninio poros arba šeimyninio gyvenimo.

Viešpatie, išmokyk mus suvokti tikros meilės grožį, paversk mūsų šeimas bendrystės, pavarbos ir bendravimo vieta. Suteik naują viltį sunkumų patiriančioms poroms, atsiskleisk jų širdžių meilėje. Suteik jiems kantrybės bei atkaklumo ir tegul jų džiaugsmas bus liudijimas pasauliui.

„Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi; meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. Ji nesielgia netinkamai, neieško sau naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybe, su džiaugsmu pritaria tiesai. Ji visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria. Meilė niekada nesibaigia“

1 Korintiečiams 13:4-8

„Palaimingiau duoti negu imti“ (Apd 20:35). Čia yra meilės paslaptis. Vis dėlto, kitų arba savo pačių gyvenimuose matome, kad nepaisant atkaklaus pasipriešinimo sunkumams, įsiklausyti į vienas kitą, kalbėtis, atleisti ir meilę išlaikyti yra sunku. Viską panaudotą išmetančios, kaip apibūdino popiežius Pranciškus, visuomenės požiūris mums nepadeda. Popiežius savo paraginime Amoris Laetitia nevengė paliesti visus porą aš šeimą liečiančius klausimus, ypač jautrią lytiškumo temą – nuostabią Dievo dovaną savo kūriniams. Jis taip pat padrąsino jaunuolius, kurie dažnai bijo įsipareigoti. Meilės nuotykis to vertas. Tai mistinis nuotykis, atsiskleidžiantis mažiausiuose dalykuose kasdienybėje. Daugybė porų to mokėsi ir pradėjo labiau vienas kitą mylėti, ypač Kanos organizuojamose Naujojo kelio bendruomenės savaitinėse stovyklose. Jos liudija apie Dievo atnaujintą džiaugsmą mylėti.

Dalintis: