Šį lapkričio mėnesį Net for God mus kviečia nuvykti į Mauricijaus salą Indijos vandenyne, į šalį, kurioje sugyvena daug kultūrų, ypatingai traukiančią turistus iš viso pasaulio. Tačiau už šio rojaus įvaizdžio slepiasi augančio skurdo ir didžiulės nelygybės gyventojų tarpe realybė. Norint susidoroti su šiais iššūkiais, 2012 buvo pradėtas “Love Bridge” (“Meilės tiltas”) projektas.

Pagrindinis Love Bridge tikslas yra palaikyti šeimas, esančias žemiau skurdo ribos, bei joms padėti pagerinti savo gyvenimo kokybę, kad jos palaipsniui taptų nepriklausomomis. Šiam tikslui pasiekti Love Bridge suporuoja šeimas savanores, turinčias reikiamų priemonių, kad pagelbėtų įvairiais būdais, su socialiai pažeidžiamomis šeimomis, skatinant abipusį pasidalinimą, solidarumą ir draugystę.

Santykius iškeldamas į pirmą vietą, Love Bridge stengiasi nutiesti tiltus tarp turtingų ir vargšų, tokiu būdu sugrąžinant orumą, ateitį ir viltį labiausiai nuskurdusiems. Taip padedami solidarios tautos pamatai ateičiai.

2015 m. lapkričio mėn.
Net for God
Klausimai diskusijai:
1. Kas mane palietė, metė man iššūkį ar padėjo ką nors naujo atrasti šiame filme?
2. Kaip galėčiau bandyti kurti “Meilės tiltą” savo aplinkoje?
Užtarimo malda:
Viešpatie, tau patikime visus žmones ir organizacijas, įsipareigojusius mažinti skurdą ir grąžinti žmonėms jų orumą. Tegu Šventoji Dvasia duoda jiems išteklių ir jėgų kasdien kovoti šią kovą. Duok mums ir mūsų vadovams švelnią ir gailestingą širdį, dėmesingą vargui ir nelaimėms aplink mus, ypač labiausiai vargstantiesiems. Padėk, kad mūsų akys geriau matytų, mūsų širdis labiau mylėtų, o mūsų rankos daugiau dalintųsi tuo, ką turi.
Dievo Žodis:
Iš Evangelijos pagal Joną 13 skyriaus, 34-35 eilučių:
“Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte: kaip aš jus mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą! Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus“.

Dalintis: