2018

2008 m., praėjus 40 metų po šv. tėvo Pijaus iš Pietrelčinos mirties, ekshumavus jo palaikus, paaiškėjo, jog šio šventojo kūnas liko nė kiek nesuiręs…

Dalintis: