2011 SPALIS

Chemin Neuf
Net For God

  • Kuo Šarlio de Fuko gyvenimas šiandien man asmeniškai yra artimas?
  • „Jėzus taip užėmė paskutinę vietą, kad niekada niekas negalėjo Jo iš jos išstumti…” Ši abato Juveleno pasakyta frazė giliai įsismelkė į Šarlio de Fuko širdį. Kaip ji paliečia mano širdį?

Šį mėnesį galime melstis, kad būtume ištikimi savo Krikšto malonei, kad mokėtume drauge liudyti Prisikėlusio Jėzaus Dvasią kasdieniame gyvenime ir kartu su Ja atrasti naujus kelius.

Likus keliems mėnesiams iki mirties, Šarlis de Fuko sakė, kad tai buvo jį labiausiai palietęs ir perkeitęs žodis: „Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte.” 
Mato 25,40

„Fuko dvasingumas, – rašo tėvas Jean François Six, – yra ypatingos meilės išraiška šiame trečiajame tūkstantmetyje, kada laiko dvasia skatina paskirus žmones ir jų grupuotes ginkluotis, būti nepaimamais; tai meilė tiems ir toms, kurie yra sužeisti.”

Dalintis: