Laidoje pristatoma Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia. Tai – viena iš protestantų bažnyčių, išpažįstančių kalvinizmo doktriną ir pripažįstančių du sakramentus: Krikštą ir Šventąją vakarienę. Į Lietuvą reformaciją atnešė žmonės, XVI am. viduryje studijavę Vakarų Europos universitetuose ir susižavėję naujomis idėjomis.
2013-09-04
Bernardinai.lt/tv

Dalintis: