2014 LAPKRITIS

Chemin Neuf
Net For God

  • Kuriuose taškuose Tonio Palmer gyvenimas ir žinia mane prakalbina, paliečia?
  • Ar galiu pasidalinti patirtimi iš susitikimo su broliu, seserimi iš kitos Bažnyčios, kuris man įsiminė?
  • Kaip aš pats/-ti galėčiau tiesti tiltus?

Mes dėkojame, Viešpatie, už tavo vienybės Dvasią, kuri tęsia savo darbą tarp mūsų Bažnyčių. Ačiū už visus šiuos vyrus ir moteris, kurie paaukojo savo gyvenimus, kad taptų vienybės pranašais. Duok mums, Tėve, kad pripildyti tavo Vilties, tiestumėm tiltus, ten kur esame. Kad kitame, kitokio tikėjimo žmoguje, galėtumėm atpažinti tą brolį, tą seserį, kuriuos tu mums siunti, kad mylėtumėm

„Uoliai sergėkite Dvasios vienybę taikos ryšiu. Vienas kūnas ir viena Dvasia, kaip esate pašaukti į vieną savo pašaukimo viltį. Vienas Viešpats, vienas tikėjimas, vienas Krikštas. Vienas Dievas ir Tėvas visiems, virš visų, per visus ir visuose.“

Efeziečiams 4, 3-6 

Tonis Palmer tragiškai žuvo auto avarijoje Jungtinėje Karalystėje, birželio 20. Šiame filme prisimename žmogų, kuris buvo «tiltų tiesėjas» tarp mūsų Bažnyčių. Tam, kad geriau suprastumėm aktualius ekumeninio dialogo iššūkius ypač tarp Katalikų Bažnyčios ir Evangelinių bei Sekmininkų Bažnyčių, mes susitikome su Bažnyčių teologais ir atsakingaisiais, kurie mums padėjo suprasti aktualius iššūkius, kylančius dėl vienybės.

Dalintis: