2016 m.

Amosas buvo piemo ir figmedžių augintojas, gyvenęs netoli sienos tarp šiaurinio Izraelio ir pietų Judėjos. Jis pajuto Dievo raginimą keliauti į šiaurę, į Betelį, kuris buvo svarbus miestas ir turėjo didelę šventyklą, bei imti skelbti Dievo Žodį žmonėms.

Taigi ši knyga sudaryta iš daugelio metų pamokslų, giesmių bei vizijų.

Dalintis: