2016 m.

Pirmajame video nagrinėjome 1-39 skyrius, t.y. Izaijo žinią apie Jeruzalės teismą ir viltį.

Tačiau svarbesnė Izaijo žinia buvo naujoji apvalyta Jeruzalė, kurioje bus atkurta Dievo karalystė, ir tai įvykdys būsimasis Karalius – Mesijas, o visos tautos gyvens taikoje.

Dalintis: