1. Kas išlaisvina vyrą?
  2. Kodėl jis nori padėti kitiems?
  3. Ką reiškia būti iš tiesų laisvu?
  4. Ar esi patyręs tokią laisvę, kaip gali padėti atrasti ją kitiems?

Vyras susigūžęs pilkoje belangėje. Staiga nežinia iš kur jis išgirsta šūksnį “laisvė!” ir per mažą plyšį gauna ženklą su užrašu “vidinė laisvė”. Ima ieškoti išėjimo. Vidinė laisvė – reiškia būti laisvam nuo savęs. Nuo savo įpročių, žaizdų, prisirišimų. Kaip vyrui iš filmo, mums reikia jėgos iš išorės, kuri įsiveržtų į mūsų pasaulį ir parodytų kelią į laisvę.

Dievas nori ir leidžia jį pažinti. Jis išlaisvina, tačiau suteikia mums garbę ir džiaugsmą kitiems pranešti apie jo auką ir mūsų išlaisvinimą. 

Dalintis: