2015 m. kovo mėn.

1. Kaip ir kada esu patyręs Dievo ir/ar kitų žmonių gailestingumą?
2. Kokius žingsnius turėčiau žengti, kad ugdyčiau pasitikėjimą Dievu ir kitais?

Viešpatie, meldžiame Tave už kasmet visame pasaulyje vykstančių jaunimo dienų dalyvius ir organizatorius, tebūna tai visiems proga susitikti gyvąjį Dievą.

“Bet Dievas, apstus gailestingumo, savo didžia meile, kuria mus pamilo, mus, mirusius nusikaltimais, prikėlė gyventi su Kristumi, – jūs gi esate išgelbėti malone” (Ef 2,4-5)

Šiame filme įdomiai atskleidžiamos Jono Pauliaus II, šv. Faustinos ir šv. Maksimilijono Kolbės gyvenimo istorijos, liudijančios Dievo gailestingumą.
https://youtu.be/CHtlm1VwPZY

Dalintis: