2015 liepos mėn. Anglikonų Bendrija pirmą kartą per visą savo gyvavimo istoriją generaliniu sekretoriumi išsirinko afrikietiškos kilmės vyskupą. Kilusio iš Nigerijos Monsinjoro Josiah Idowu-Fearon pareiga puoselėti vienybę tarp 38 Bažnyčių – Anglikonų Bendrijos narių. Anglikonų Bendrijai priklausančios Bažnyčios suburia 85 milijonus žmonių iš viso pasaulio. Šiame ypatingame interviu jis prisimena savo kelionę, kurios metu jis tapo dialogo ir susitaikymo žmogumi, kaip tarp krikščionių ir musulmonų, taip ir tarp Anglikoniškai Bendrijai priklausančių Bažnyčių.
Mes su juo susitikome Londone, kur jis gyvena, taip pat šį mėnesį pasirinkome kitokį nei įprastai Net for God filmams formatą, visą filmą skirdami šiam jo duotam interviu.
2017 m. vasario mėn.
Net for God
Klausimai pasidalinimui ir diskusijai:
1. Kas Monsinjoro Jozijo gyvenime ir žodžiuose mane paliečia, meta iššūkį?
2. Kaip aš girdžiu kvietimą siekti kitokio, skirtingo nei aš, žmogaus supratimo?
3. Kaip aš galėčiau tapti vienybės vyru ar moterimi tose srityse, kur kyla įtampa?
Užtarimo malda:
Viešpatie, mes meldžiamės už 38 Bažnyčias – Anglikonų Bendrijos nares, ir už visus jų vyskupus, ypač už Monsinjorą Justin Welby, Kenterberio arkivyskupą. Ateik sutvirtinti ryšius tarp šių Bažnyčių, kad jos išliktų suprantančiomis viena kitą ir sudarytų vieną kūną, nepaisant skirtumų, kurie galėtų jas supriešinti. Atverk mūsų širdis, padėk mums peržengti savo baimes, kad eitumėm į susitikimą
su skirtingos kultūros ar religijos, kitokiu nei aš žmogumi.
Dievo Žodis:
“Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų Tėvą, kuris danguje“. (Mt 5,16)

Dalintis: