Ištrauka iš filmo “Jėzus”.
Jėzus mato minias žmonių, susirinkusias Jo pasiklausyti. Tačiau Jis atsigręžia į mokinius ir ima drąsinti juos. Jis kalba mokiniams, kad jie palaiminti tuomet, kai žmonės jų nekenčia, atmeta, įžeidinėja ir vadina blogais dėl to, kad jie seka Jėzų. Jis drąsina juos būti laimingus ir džiūgauti tokiais momentais, nes jų laukia didelis atlygis Danguje. Jėzus primena, kad žmonės panašiai elgdavosi ir su pranašais.
1979 m.
Jesusfilm.org
Klausimai diskusijai:
1. Ką Jėzus daro tuoj po mokinių išsirinkimo?
2. Ko Jėzus juos moko ir kodėl?
3. Kaip galime pritaikyti Jo žodžius savo gyvenimui?

Dalintis: