Ištrauka iš filmo “Jėzus”.
“Štai atsistojo vienas Įstatymo mokytojas ir, mėgindamas jį, paklausė: „Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą?“ Jėzus tarė: „O kas parašyta Įstatyme? Kaip skaitai?“ Tas atsakė: Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis ir visu protu, o savo artimą kaip save patį. Jėzus jam tarė: „Gerai atsakei. Tai daryk, ir gyvensi“. Norėdamas pasiteisinti, anas paklausė Jėzų: „O kas gi mano artimas?“ (Lk 10, 25-29)
1979 m.
Jesusfilm.org
Klausimai diskusijai:
1. Ko vyras klausia ir kaip Jėzus atsako?
2. Ką padaro samarietis, ko kiti vengia daryti?
3. Kaip turėtume elgtis su kiekvienu sutiktu žmogumi?

Dalintis: