Ištrauka iš filmo “Jėzus”.
Jėzus atsigręžia į minią ir ima mokyti, kaip gyventi meilėje. Jis kalba apie tai, kaip mes iš puikybės dažnai teisiame kitus. Jis prašo Jo klausančiųjų mylėti savo priešus, aktyviai melstis už juos. Jis moko aukoti ir dovanoti daugiau, negu prašoma. “Darykitie kitiems, ką norite, kad jums darytų žmonės.”
1979 m.
Jesusfilm.org
Klausimai diskusijai:
1. Kokia pagrindinė Kalno pamokslo tema?
2. Ar myli tik tuos, kurie tave myli?
3. Kaip dažnai smerki ir teisi kitus? Ar esi gailestingas kitiems?

Dalintis: