Ištrauka iš filmo “Jėzus”.
“Vieną dieną Jėzus su mokiniais įlipo į valtį ir pasakė: „Irkimės anapus ežero!“ Jie atsistūmė nuo kranto. Mokiniams irkluojant, Jėzus užmigo. Ežere pakilo vėtra. Bangos ėmė semti valtį, ir visi atsidūrė pavojuje. Tuomet pripuolę mokiniai ėmė žadinti Jėzų, šaukdami: „Mokytojau, Mokytojau, žūvame!“ Atsikėlęs jis sudraudė vėtrą ir bangas. Jos nurimo, ir stojo tyla.” (Lk 8, 22-24)
1979 m.
Jesusfilm.org
Klausimai diskusijai:
1. Kaip mokiniai reaguoja į audrą?
2. Ką daro Jėzus, kai mokiniai paprašo Jo pagalbos?
3. Kaip tu reaguotum į audrą ir ką pasakytum Jėzui?

Dalintis: