Ištrauka iš filmo “Jėzus”.
Jėzus “pasiėmė Petrą, Joną ir Jokūbą ir užkopė į kalną melstis. Besimeldžiant jo veido išvaizda pasikeitė, o drabužiai pasidarė skaisčiai balti. Ir štai pasirodė du vyrai, kurie kalbėjosi su juo. Tai buvo Mozė ir Elijas. Jie pasirodė šlovėje ir kalbėjo apie Jėzaus išėjimą, būsiantį Jeruzalėje.” (Lk 9, 28-31)
1979 m.
Jesusfilm.org
Klausimai diskusijai:
1. Kuo svarbus Jėzaus atsimainymas?
2. Kas patvirtina, kad Jėzus yra Jo Sūnus?
3. Kaip turėtume atsiliepti į šią tiesą?

Dalintis: