Ištrauka iš filmo “Jėzus”.
“Jie atplaukė į geraziečių kraštą, kuris yra priešingame Galilėjai krante. Kai tik Jėzus išlipo į krantą, jį pasitiko iš miesto atbėgęs vyras. Šis buvo demonų apsėstas, seniai nedėvėjo drabužių, negyveno namuose, laikėsi kapinėse.” (Lk 8,26-27)
1979 m.
Jesusfilm.org
Klausimai diskusijai:
1. Kaip Jėzus atsako apsėstajam?
2. Kaip žmonės reaguoja į Jėzų, pasiuntusį demonus į kiaules?

Dalintis: