Ištrauka iš filmo “Marija Magdalietė”
Ar Jis išlaisvins mane?
Jėzus išlaisvina Mariją Magdalietę iš demonų ir ji tampa Jėzaus sekėja.
Ar žinai, kad Kristaus galia mes galime pradėti gyventi tikroje laisvėje, įveikdami visas neigiamas įtakas mūsų gyvenime?
2017 m.
Jesusfilm.org
Klausimai diskusijai:
1. Ką Dievas tau kalbą per šią Marijos išlaisvinimo istoriją?
2. Iš ko norėtum, kad Jėzus tave išlaisvintų?

Dalintis: