Ištrauka iš filmo “Jėzus”.
„Trokšte troškau valgyti su jumis šią Velykų vakarienę prieš kentėdamas. Sakau jums, nuo šiol aš daugiau jos nebevalgysiu, kolei ji išsipildys Dievo karalystėje“. Paėmęs taurę, jis sukalbėjo padėkos maldą ir tarė: „Imkite ir dalykitės. Sakau jums, nuo šiol aš nebegersiu vynuogių vaisiaus, kolei ateis Dievo karalystė“.
Ir, paėmęs duonos, jis sukalbėjo padėkos maldą, laužė ją ir davė apaštalams, tardamas: „Tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Tai darykite mano atminimui“. Lygiai taip po vakarienės jis paėmė taurę, sakydamas: „Ši taurė yra Naujoji Sandora mano kraujyje, kuris už jus išliejamas“.(Lk 22, 15-20)
1979 m.
Jesusfilm.org
Klausimai diskusijai:
1. Ką Jėzus sako ir daro su duona ir vynu?
2. Kokia man yra šv. Mišių prasmė?
3. Kodėl Jėzus leidžia Judui būti prie stalo, nors žino, kad jis išdavikas?

Dalintis: