Ištrauka iš filmo “Jėzus”.
„Erodas, pamatęs Jėzų, labai apsidžiaugė. Mat jis jau pirmiau norėjo jį išvysti, nes buvo apie jį girdėjęs ir tikėjosi pamatysiąs jį darantį kokį nors stebuklą. Jis ėmė jį visaip klausinėti, bet Jėzus jam neatsakinėjo. Tuo tarpu aukštieji kunigai ir Rašto aiškintojai apstoję be paliovos jį kaltino.“ (Lk 23, 8-10)
1979 m.
Jesusfilm.org
Klausimai diskusijai:
1. Koks Erodo požiūris į Jėzų ir Jo mokymą?
2. Kaip Jėzus elgiasi Erodo akivaizdoje? Kaip manote, kodėl?
3. Kaip aš reaguoju į neteisingus kaltinimus ir kokių tai duoda vaisių?

Dalintis: