1979 m.

1. Kodėl Jėzus pakrikštijamas?
2. Ką skelbia Jonas Krikštytojas?
3. Kaip tikėjimas matosi mūsų gyvenime?

Ištrauka iš filmo “Jėzus”.
Jonas Krikštytojas šaukia dykumoje, pamokslaudamas prie Jordano upės: “Nusigręžkite nuo nuodėmių ir pasikrikštykite, ir Dievas atleis jums jūsų nuodėmes.” Jis yra tas, kurį Izaijas pranašavo parengsiant Viešpačiui kelią. Susirenka minios. Jonas jas tuoj perspėja, kad ne tik sakytų, jog atgailauja, bet parodytų tai savo darbais, kurie liudytų širdies pasikeitimą.
Jėzus pakrikštijamas ir gauna Šventąją Dvasią. Jis atsiklaupia prieš mažesnį už save, kad būtų pakrikštytas. Jėzus tuo parodo, kokie mes turime būti nuolankūs.

 

Dalintis: