2013 m.

Superbook

Už testą dėkojame tikybos mokytojai Paulinai Nešukaitytei 🙂

  1. Kas yra pirmagimis (įpėdinis)? Kokios jo teisės ir pareigos?
  2. Ką Dievas sapne pasakė Jokūbui?
  3. Dėl ko Jokūbas kovėsi su angelu?
  4. Papasakok, su kuo esi susitaikęs? Kaip jauteisi susitaikęs?

Subtitrai: atsisiųsti
Autorinės teisės: Naudojame įskiepį, kuris, Jums paleidus filmą, jį transliuoja iš nurodyto Youtube arba Vimeo šaltinio ir automatiškai uždeda ant jo lietuviškus subtitrus. Šio filmo nekopijuojame, netalpiname savo svetainėje ir jo niekaip nemodifikuojame.


Dar viena sena mįslinga Pradžios knygos istorija. Dievas apreiškė Jokūbo motinai, kad vyresnis brolis tarnaus jam, jaunesniąjam. Tai išsipildė po to, kai Jokūbas nusipirko iš brolio Ezavo pirmagimystės teisę už lėkštę sriubos ir kai su motina apgavo aklą tėvą ir prisistatė Ezavu, kad gautų tėvo palaiminimą. Ar Dievas, apreiškęs Jokūbo pirmumą, norėjo paskatinti jį į apgaulės nuodėmę? Tikrai ne. Dažnai nepasitikėdami Dievu ir neišlaukę Jo pažadų išsipildymo siekiame gerų dalykų blogomis priemonėmis, o tai yra nuodėmė.

Mįslingos ir Jokūbo grumtynės su Dievu.

Tačiau šie įvaizdžiai įgauna prasmę Jėzuje Kristuje: krikščionys, būdami jaunesni už žydus, pirmieji tikėjimu įžengia į Dievo karalystę. Izraelis, kovojęs prieš Dievą, tapusį žmogumi ir jį nukryžiavęs, gauna Jėzaus palaiminimą, kuomet Dievas už bloga atsilygina gerumu.

Daugelis įvykių Senajame Testamente yra būsimų įvykių pranašiški provaizdžiai…

Dalintis: