2013 m.

Superbook

Už testą dėkojame tikybos mokytojai Paulinai Nešukaitytei 🙂

  1. Kuris veikėjas šiame filmuke tau labiausiai patinka ir kodėl? Ar norėtum būti į jį panašus?
  2. Ką Dievas pasakė Mozei degančiame krūme?
  3. Kodėl Mozė bijojo daryti, tai, ko Dievas jo paprašė?
  4. Kodėl faraonas nenorėjo paleisti Dievo tautos iš vergovės?

Subtitrai: atsisiųsti
Autorinės teisės: Naudojame įskiepį, kuris, Jums paleidus filmą, jį transliuoja iš nurodyto Youtube arba Vimeo šaltinio ir automatiškai uždeda ant jo lietuviškus subtitrus. Šio filmo nekopijuojame, netalpiname savo svetainėje ir jo niekaip nemodifikuojame.


Ši istorija apie Mozę labai susijusi su Jėzaus gyvenimo slėpiniu:

  • Išvedimas iš Egipto vergijos išsipildo Jėzuje Kristuje, išvedančiame į Jį tikinčius iš šėtono vergijos.
  • Velykų Avinėlis, kurio kraujas ant staktų apsaugojo žydų šeimas nuo Dievo bausmės, simbolizuoja Jėzų – tikrąjį Velykų Avinėlį, savo krauju nuplaunantį mūsų nuodėmes ir apsaugantį nuo teisingos Dievo bausmės.
  • Perėjimas per Raudonąją jūrą – Krikšto simbolis, taip pat Jėzaus ir Jo sekėjų perėjimo per mirtį į prisikėlimą provaizdis.
  • Mozė, Dievo pranašas, išvedantis tautą iš vergijos, yra Jėzaus Kristaus provaizdis.

Dalintis: