2013 m.

Jei atrodo, kad vakarietiškoje malonumų visuomenėje sunku išlikti skaisčiam, tai tie sunkumai nublanksta prieš šventojo situaciją. Kazimierui, mylimam tėvų sūnui, susirgus džiova, jie norėjo kuo greičiau jį išgydyti. Veiksmingiausiu džiovos gydymo metodu, kaip buvo tikima net iki pat XX a. pradžios, laikyta lytinė meilė.

Tėvai, patarti gydytojų, vedė gražias mergaites ir siūlė pradėti tą gydymo procesą. Šv. Kazimieras, nors ir nedavęs jokių įžadų, skaitė Evangeliją, pažinojo Bažnyčios mokymą ir atsisakė tą daryti. Jis pasakė, kad geriau mirti negu nusidėti. Dėl to savo pasiryžimo jis yra vienas iš pirmų šventųjų, gavęs nekruvinojo kankinio titulą.

Pagal dr. Sigitos Maslauskaitės pasakojimą parengė Monika Midverytė OFS

Dalintis: