2020 02 23

1944 m. sausio 12 d. Kauno laikraštyje „Ateitis“ buvo išspausdintas nekrologas: „Jų tragiška mirtis ir jos aplinkybės ilgai bus pavyzdžiu mūsų moterims kilnaus moteriško būdo, tvirto ir valingo bei aiškaus nusistatymo, didžio lietuvės moters garbės pajautimo; tai pavyzdys, kuris primins, kaip lietuvė moteris moka ginti savo garbę.“

Nekrologas buvo skirtas vienai iš užpuolikų aukų, seserų kazimieriečių auklėtinei, skautei Elenai Spirgevičiūtei, kuri paaukojo gyvenimą dėl tyrumo išsaugojimo.

Devyniolikmetė Elena Spirgevičiūtė svajojo tapti vaikų gydytoja, tačiau pokario Kaune siautėjusių sovietinių banditų buvo užpulta ir pati pasitiko mirtį. Nepaliko daug žodžių, tačiau paliko pavyzdį – jos laisvas apsisprendimas nevergauti užpuoliko aistroms, bet mirti už Kristų, už vertybes, šeimą yra daug iškalbingesnis už gausybę mokslinių veikalų.

 

<div style=”position: relative; overflow: hidden; padding-top: 56.25%;”><iframe style=”position: absolute; top: 0;left: 0; width: 100%; height: 100%;border: 0;” src=’https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000093857/prisikelimo-liudytojai-laisvas-apsisprendimas-nevergauti-uzpuoliko-aistroms-bet-mirti-uz-kristu-ir-seima-elenos-spirgeviciutes-istorija?embed’ frameborder=’0′ scrolling=’no’ allowfullscreen></iframe></div>

Dalintis: