1997 m.

Rež. A. Juozaitis ir A. Bugvilionienė, LRT.lt

Režisierių A. Juozaičio ir A. Bugvilionienės filmas apie vienuolį kapuciną, kunigą Tėvą Stanislovą (Mykolą Dobrovolskį). Jo gyvenimas, kunigystė, pasaulietinė veikla. Apie neeilinę asmenybę kalba gerai pažinojusieji arba turėję laimę sutikti savo gyvenimo kelyje. Tėvas Stanislovas prisimena tremtį,kunigystę Paberžėje ir Dotnuvoje, mąsto balsu apie savo pašaukimą, priedermes, gyvenimo reiškinius ir vertybes, santykius su aplinka. Tėvas Stanislovas skaito paties verstus Rainerio Marija Rilkės eilėraščius. Scenarijaus autorius A. Juozaitis, operatorius R. Valuckas.

Dalintis: