2009 m.

  1. Kokia priežastis paskatino pagrindinį filmo herojų pabėgti iš  I-ojo cirko?
  2. Apibūdinkite, kuo išsiskyrė I-asis cirkas? Koks šio cirko tikslas?
  3. Įvardykite, kokius jausmus, mintis, klausimus sužadino filmo ištrauka apie pasityčiojimą, neapykantą, nepakantumą.
  4. Apibūdinkite, kuo išsiskyrė „Drugelių cirkas“cirkas? Koks šio cirko tikslas?
  5. Apibūdinkite epizodą, įvykį, kada pagrindinis herojus atranda pasitikėjimą savimi? Kas padėjo jam keisti savo mąstymą?
  6. Kokie žmonės, įvykiai Tau padėjo (padeda) įveikti nepasitikėjimą savimi?
  7. Kokia yra DRUGELIO simbolika šiame filme?
  8. Kuo filmas „Drugelių cirkas“ Tau patiko (nepatiko)? Kodėl?

Klausimus kūrė tikybos mokytoja metodininkė Violeta Žižienė

Parsisiųsti užduotis ir klausimus

1. Užrašyk ir pakomentuok citatą, pateik ją pagrindžiančių arba paneigiančių faktų, pavyzdžių iš gyvenimo:

Filme girdėti teiginiai                   |                      Jūsų komentaras

1)

2)

3) 

4)

5)

2. Suformuluokite pagrindinę filmo mintį.

3. Apibūdinkite pagrindinius filmo herojus.

4. Užrašykite Jums kylančius klausimus apie tikėjimą, viltį ar netikėjimą, nusivylimą.

5. Kokius savo asmeninius trūkumus ar asmeninių gebėjimų ribas įvardintum Tu? Kuriose srityse Tau trūksta pasitikėjimo savimi?

6. Kokius savo ypatingus gebėjimus ar sritis, kuriose Tau ypač sekasi įvardintum?

Užduotis kūrė tikybos mokytoja metodininkė Violeta Žižienė

Parsisiųsti užduotis ir klausimus

Didžiosios ekonominės krizės metais garsaus cirko šoumenas viename festivalio atrakcione atranda žmogų be galūnių (vaidina Nick Vujicic). Šis, įtikėjęs savo nesėkme, leidžia sau būti pašaipų objektu…

Dalintis: