Šį mėnesį jums siūlome pasiklausyti žinios, kurią Arkos bendruomenė skleidžia pasaulyje ir pasauliui, – tai dalinimasis kasdieniniu gyvenimu tarp įvairiausių šalių vyrų ir moterų, su negalia ir be negalios.
 
Bendruomenės kūrimas – maža pradžia 1964 m. – užsimezgusi draugystė tarp dviejų žmonių: Žanas Vanjė (Jean Vanier) ir tėvo Thomas Philippe. Žanas Vanjė, kanadietis, filosofijos dėstytojas bei tėvas Thomas Philippe, domininkonas kunigas prancūzas, yra Val Fleuri, namų, kuriuose gyvena 30 vyrų, turinčių protinę negalią, viename Trosly-Breuil kaimelyje, Paryžiaus šiaurėje, kapelionas.
Gavęs iš tėvo Thomas Philippe laišką, Žanas atvyksta į susitikimą su vyrais gyvenančiais Val Fleury, Trosly kamelyje: «Jei nori pažinti ir suprasti, kas yra žmogus, jei nori pažinti visuomenės raidą, reikia suprasti ir pažinti tuos, kurie yra šios visuomenės atmesti.»
Tėvo Thomas Philippe padrąsintas ‘kažką’ daryti, Žanas vienoje psichiatrinėje prieglaudoje susipažįsta su dviem vyrais Raphaël’iu ir Philippe’u bei pakviečia juos gyventi kartu viename varganame namelyje Trosly.
Taip Žanas Vanjė įkuria Bendruomenę. Šis kasdieninis gyvenimas trise, lyg kritęs žemėn grūdas, duos daug vaisių. Šiandien yra daugybė “Arkos” bendruomenių, pasklidusių po visą pasaulį!
2006 m. gegužės mėn.
Net for God
Klausimai pasidalinimui ir diskusijai:
1. Kokius jausmus man sukelia asmenys, turintys fizinę arba protinę negalią?
2. Kokios patirties įgijau, artimiau susidūręs su negalią turinčiu asmeniu?
3. Ar tapimas vargšo draugu padeda geriau pažinti Kristų ir save? Kodėl?
Užtarimo malda:
Viešpatie Dieve, meldžiame už visas Arkos bendruomenes visame pasaulyje ir kiekvieną iš mūsų, kad Šventoji Dvasia mums suteiktų Kristaus žvilgsnį, kad suprastume, kokie vargšai esame ir gailestingai pastebėtume vargšus, kurie mus supa.
Dievo Žodis:
„Rengdamas vaišes, verčiau pasikviesk vargšų, paliegėlių, luošų ir aklų, tai būsi palaimintas“. (Lk 14, 13-14)

Dalintis: