Ištrauka iš filmo “Jėzus”.
“Jėzus pradėjo pasakoti žmonėms dar vieną palyginimą: „Vienas žmogus įveisė vynuogyną, išnuomojo jį vynininkams ir ilgesniam laikui iškeliavo svetur. Atėjus metui, jis nusiuntė pas vynininkus tarną, kad jam duotų vynuogyno derliaus dalį. Tačiau vynininkai sumušė jį ir paleido tuščiomis. Jis vėl nusiuntė kitą tarną, bet ir tą anie sumušė, išjuokė ir paleido tuščiomis. Tada jis pasiuntė dar trečią tarną, tai jie ir šitą sužeidę pavarė šalin. Tuomet vynuogyno šeimininkas tarė: ‘Ką man daryti? Pasiųsiu savo mylimąjį sūnų, rasi drovėsis jo?’ Bet, išvydę sūnų, vynininkai ėmė tartis: ‘Tai įpėdinis. Užmuškime jį, kad mums atitektų palikimas’.” (Lk 20, 9-14)
1979 m.
Jesusfilm.org
Klausimai diskusijai:
1. Kaip vynininkai elgiasi su vynuogyno šeimininko tarnais?
2. Kaip vynininkai elgiasi su vynuogyno šeimininko sūnumi?
3. Kas buvo išnuomota mums, kaip kad vynininkams? Kaip mes turėtume atsiliepti Dievui, kai jis prašo mūsų duoti vaisių?

Dalintis: