Jėzaus pamokslai, nukryžiavimas ir prisikėlimas.
Ištrauka iš filmo apie Jėzų Kristų.

Dalintis: