Ištrauka iš filmo “Jėzus”.
„Visas susirinkimas atsistojo ir nusivedė Jėzų pas Pilotą. Ten jie ėmė jį skųsti, sakydami: „Mes nustatėme, kad šitas kiršina mūsų tautą ir draudžia mokėti ciesoriui mokesčius. Jis tvirtina esąs Mesijas ir karalius“. Tada Pilotas paklausė: „Ar tu esi žydų karalius?“ Jėzus jam atsakė: „Taip yra, kaip sakai“. Pilotas tarė aukštiesiems kunigams ir miniai: „Aš nerandu šitame žmoguje jokios kaltės“. Bet jie vis atkakliau tvirtino: „Jis savo mokslu kursto tautą visoje Judėjoje, pradedant nuo Galilėjos iki čia“. (Lk 23, 1-5)
1979 m.
Jesusfilm.org
Klausimai diskusijai:
1. Ką kaltintojai sako prieš Jėzų?
2. Kaip reaguoja Pilotas?
3. Kada aš esu pasielgęs panašiai kaip kaltintojai arba kaip Pilotas?

Dalintis: