1999 m.

1981 m. birželio 24 d. Medjugorėje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos pranešama, jog Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

“Brangūs vaikai, Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti. Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų. Tad, brangieji, melskitės ir diena iš dienos per maldą vis labiau artėsite prie Dievo”.

2014 m. sausio mėn. Vatikano sudaryta komisija įvykiams Medjugorėje tirti neseniai baigė savo darbą. Ji nerado apgaulės, bet pastebėjo realius gerus vaisius.

1991 m. Jugoslavijos vyskupų konferencija buvo uždraudusi Katalikų Bažnyčios vyskupijoms organizuoti keliones į Medjugorję. Tačiau 2017 m. gruodžio mėnesį Vatikanas panaikino šį draudimą.

Tikimasi, jog šiais metais popiežius Pranciškus paskelbs oficialų Bažnyčios sprendimą dėl apsireiškimų Medjugorėje.

www.medjugorje.lt
www.medjugorje.hr

Dalintis: